Certificat de Acreditare nr.13 / 2018, eliberat de ANMDM, dovedind că Rual Farm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Titlul XVII “Medicamentul” din Legea 96/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Consiliului Ştiinţific nr.13/05.04.2011, pentru efectuarea consultărilor cu grupurile ţintă de pacienţi în vederea elaborării prospectului medicamentelor de uz uman.